Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

»  Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết…


Theo thống kê của Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, trong 5 năm trở lại đây tại 13 tỉnh miền núi, tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống có xu hướng gia tăng. Tình trạng này để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe và chất lượng giống nòi của đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, tỉnh Phú Yên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào DTTS hiểu được hệ lụy do tảo hôn, và hôn nhân cận huyết gây ra. Những hiệu quả bước đầu của mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống nằm trong đề án Nâng cao chất lượng nòi giống tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015 là một tín hiệu khả quan để giải quyết vấn đề này.

Để lại nhận xét

Please type the characters of this captcha image in the input box

Nhập mã xác thực

Cùng chuyên mục Phóng sự