Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Chuyện làm giàu của nhà nông

Làm giàu từ trồng táo

Táo là cây đặc hữu trên vùng đất Ninh Thuận khô hạn. Song, biết cách khai thác điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu một cách linh hoạt vẫn có thể làm giàu từ mô hình cây trồng này. Chương trình chia sẻ cùng quí khán giả và bà con một số kinh nghiệm khi trồng [...]... (Xem tiếp)

Làm giàu trên vùng đất cát

Không đầu hàng trước những khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng, nông dân Lê Đình Xuân ở thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  đã xoay xở  mọi cách để cải thiện vùng đất nhiễm phèn nhiễm mặn trước đây chỉ cho thu nhập thuần túy từ cây [...]... (Xem tiếp)